ICS 35.100.20; 35.160

ČSN

EN 61158-3-4
ed. 2 

18 4020

Květen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové komunikační sítě – Specifikace sběrnice pole –
Část 3-4: Definice služby datového spoje – Prvky typu 4

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-09-17 se nahrazuje ČSN EN 61158-3-4 (18 4020) z října 2008,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

Zdroj: www.cni.cz