ICS 49.140

ČSN

EN 16603-10-12 

31 0540

Březen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kosmické inženýrství – Metoda výpočtu dávek záření
a jejich účinků a postup konstrukčních tolerancí

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz