ICS 35.100.20; 35.160

ČSN

EN 61158-4-11 ed. 3 

18 4020

Červen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové komunikační sítě – Specifikace sběrnice pole –
Část 4-11: Specifikace protokolu datového spoje – Prvky typu 11

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-09-19 se nahrazuje ČSN EN 61158-4-11 ed. 2 (18 4020) z listopadu 2012,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz