ICS 49.140

ČSN

EN 16601-10-01 

31 0501

Duben 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Management kosmického projektu –
Část 10-01: Organizace a přezkoumání

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14093 (31 0518) ze září 2002.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz