ICS 49.140

ČSN

EN 16601-80 

31 0501

Duben 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Management kosmického projektu –
Část 80: Management rizik

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 17666 (31 0523) ze září 2003.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz