ICS 49.140

ČSN

EN 16601-40 

31 0501

Duben 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Management kosmického projektu –
Část 40: Management konfigurace a informací

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13290-5 (31 0501) z prosince 2001
a ČSN EN 13290-6 (31 0501) z prosince 2001.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz