ICS 49.140

ČSN

EN 16603-32-01 

31 0540

Duben 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kosmické inženýrství – Řízení lomu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14165 (31 0534) z října 2004.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz