ICS 11.040.70

ČSN

EN ISO 11979-6 

19 5300

Duben 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oftalmologické implantáty – Nitrooční čočky –
Část 6: Skladovací trvanlivost a stabilita při přepravě

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11979-6 (19 5300) z února 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz