ICS 11.040.50; 13.280

ČSN

EN 61331-2
ed. 2 

36 4731

Duben 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým
rentgenovým zářením –
Část 2: Průhledné ochranné tabule

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz