ICS 25.040.40; 35.100.70; 35.110; 35.160

ČSN

EN 61158-6-4
ed. 2 

18 4020

Červen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové komunikační sítě – Specifikace sběrnice pole –
Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy – Prvky typu 4

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-09-23 se nahrazuje ČSN EN 61158-6-4 (18 4020) z října 2008,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz