ICS 35.100.70; 35.160

ČSN

EN 61158-5-22 ed. 2 

18 4020

Červen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové komunikační sítě – Specifikace sběrnice pole –
Část 5-22: Definice služby aplikační vrstvy – Prvky typu 22

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-09-22 se nahrazuje ČSN EN 61158-5-22 (18 4020) z listopadu 2012,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz