ICS 29.200

ČSN

EN 62751-1 

35 1545

Červen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového
měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem
velmi vysokého napětí (HVDC) –
Část 1: Obecné požadavky

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz