ICS 35.100.70; 35.160

ČSN

EN 61158-6-24 

18 4020

Červen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové komunikační sítě – Specifikace sběrnice pole –
Část 6-24: Specifikace protokolu aplikační vrstvy – Prvky typu 24

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz