ICS 35.110; 35.160; 35.240.50

ČSN

EN 61784-1
ed. 4 

18 4001

Červen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové komunikační sítě – Profily –
Část 1: Profily sběrnice pole

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-09-23 se nahrazuje ČSN EN 61784-1 ed. 3 (18 4001) z dubna 2011,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz