ICS 35.100.20; 35.160; 35.240.50

ČSN

EN 61784-2
ed. 3 

18 4001

Květen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové komunikační sítě – Profily –
Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě
v aplikacích reálného času založená na ISO/IEC 8802-3

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-08-21 se nahrazuje ČSN EN 61784-2 ed. 2 (18 4001) z dubna 2011,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.  

Zdroj: www.cni.cz