ICS 17.100; 43.180; 83.160.10

ČSN

EN 12645 

25 7013

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Měřidla tlaku v pneumatikách – Přístroje pro kontrolu tlaku
a/nebo huštění pneumatik motorových vozidel – Metrologie,
požadavky a zkoušení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12645 (25 7013) ze září 1999.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz