ICS 01.040.87; 87.040

ČSN

EN ISO 4618 

67 0010

Červen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nátěrové hmoty – Termíny a definice

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4618 (67 0010) z února 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz