ICS 97.220.10

ČSN

EN 13451-4 

94 0915

Červen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vybavení plaveckých bazénů –
Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušební metody pro startovací bloky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13451-4 (94 0915) z května 2002.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz