ICS 97.195

ČSN

EN 16581 

96 1520

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochrana kulturního dědictví – Povrchová ochrana porézních anorganických materiálů – Laboratorní zkušební metody
pro hodnocení účinnosti hydrofobizačních přípravků

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz