ICS 43.100

ČSN

EN 16230-1+A1 

30 0204

Srpen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Motokáry pro volný čas –
Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16230-1 (30 0204) z října 2013.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz