ICS 03.100.01; 13.310; 35.240.99

ČSN

EN ISO 22311 

01 2312

Srpen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochrana společnosti – Video dohled – Interoperabilita při exportu

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz