ICS 23.020.20

ČSN

EN 15207 

69 9040

Srpen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Zástrčky
a charakteristické elektrické hodnoty pro obslužné zařízení
ve výbušných oblastech s jmenovitým napětím 24 V

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15207 (69 9040) z července 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz