ICS 11.040.10

ČSN

EN ISO 5367 

85 2706

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Anestetické a respirační přístroje – Dýchací soupravy a konektory

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-10-31 se nahrazuje ČSN EN 12342+A1 (85 2706) z dubna 2010,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz