ICS 97.150

ČSN P

CEN/TS 16354 

91 7847

Červenec 2015 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Laminátové podlahové krytiny – Podložky –
Specifikace, požadavky a metody zkoušení

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz