ICS 33.060.20

ČSN

ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 

87 5160

Květen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) –
Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení pro použití
v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz –
Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz