ICS 91.140.10

ČSN

EN 16430-2 

06 1170

Červen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Otopná tělesa a konvektory s ventilátorem –
Část 2: Zkoušky a vyhodnocování tepelného výkonu

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz