ICS 49.140

ČSN

EN 16602-70-30 

31 0510

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zabezpečování kosmických produktů – Navíjení drátů
pro elektrické spojení s vysokou spolehlivostí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 50389 (36 7021) ze srpna 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz