ICS 33.120.10

ČSN

EN 50290-4-2
ed. 2 

34 7820

Červen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Komunikační kabely –
Část 4-2: Všeobecně k používání kabelů – Pokyn pro použití

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz