ICS 67.060

ČSN P

CEN/TS 16731 

56 9908

Srpen 2015 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potraviny – Stanovení sloučenin arsenu tvořících hydridy v rýži metodou atomové absorpční spektrometrie (Hydrid-AAS), po extrakci kyselinou

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz