ICS 83.180

ČSN

EN 15307 

66 8554

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lepidla na usně a obuvnické materiály – Lepené spoje podešev-svršek – Minimální požadavky na pevnost

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15307 (66 8554) z prosince 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz