ICS 27.080; 91.140.30

ČSN

EN 12309-3 

06 1520

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva
se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW –
Část 3: Zkušební podmínky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN 12309-1 (06 1520) z července 2015, ČSN EN 12309-4 (06 1520) z července 2015, ČSN EN 12309-5 (06 1520) z července 2015, ČSN EN 12309-6 (06 1520) z července 2015, ČSN EN 12309-7 (06 1520) z července 2015 nahrazuje ČSN EN 12309-2 (06 1520) z listopadu 2000.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz