ICS 97.040.20

ČSN

EN 203-2-3 

06 1901

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování –
Část 2-3: Zvláštní požadavky – Varné kotle

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 203-2-3 (06 1901) z března 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz