ICS 49.140

ČSN

EN 16602-70-29 

31 0510

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zabezpečování kosmických produktů – Stanovení plynných látek uvolňujících se z materiálů a sestav v prostoru pro posádku pilotovaného kosmického prostředku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14100 (31 0513) z května 2002.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz