ICS 49.140

ČSN

EN 16602-70-07 

31 0510

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zabezpečování kosmických produktů – Ověřování
a schvalování automatických strojů pro pájení vlnou

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14612 (31 0527) z února 2004.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz