ICS 49.060; 49.090

ČSN

EN 3716-004 

31 1817

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Jednocestný konektor,
triaxiální, pro digitální přenos dat –
Část 004: Pájená zástrčka – Norma výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3716-004 (31 1817) z listopadu 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz