ICS 49.060

ČSN

EN 3155-070 

31 1809

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické kontakty užívané
ve spojovacích prvcích –
Část 070: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj,
třída S – Norma výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3155-070 (31 1809) z června 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz