ICS 49.140

ČSN

EN 16603-35-01 

31 0540

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kosmické inženýrství – Kapalinové a elektrické pohony družic

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14607-5-1 (31 0529) z ledna 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz