ICS 49.140

ČSN

EN 16603-50-03 

31 0540

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kosmické inženýrství – Kosmické datové spoje –
Protokol telemetrického přenosového rámce

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz