ICS 49.140

ČSN

EN 16602-60-12 

31 0510

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zabezpečování kosmických produktů – Návrh, výběr, opatřování
a použití monolitických mikrovlnných integrovaných obvodů (MMICs)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz