ICS 49.140

ČSN

EN 16602-40-02 

31 0510

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zabezpečování kosmických produktů – Analýza nebezpečí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14738 (31 0533) ze září 2004.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz