ICS 49.140

ČSN

EN 16602-10-04 

31 0510

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zabezpečování kosmických produktů – Řízení kritických prvků

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz