ICS 27.010; 91.120.10; 91.140.01

ČSN P

CEN/TS 16628

 

73 0332

Listopad 2016

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz