ICS 11.040.70

ČSN

EN ISO 14534 

19 5213

Srpen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oční optika – Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování
kontaktních čoček – Základní požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14534 (19 5213) ze září 2011.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz