ICS 13.030.01; 13.030.20; 13.080.30

ČSN P

CEN/TS 16201 

83 6807

Srpen 2015 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kaly, upravený bioodpad a půdy – Stanovení
životaschopných semen rostlin a propagulí

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz