ICS 23.040.60

ČSN

EN ISO 13845 

64 3190

Srpen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plastové potrubní systémy – Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro tlakové trubky z termoplastů – Stanovení těsnosti vnitřním přetlakem při úhlovém vychýlení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13845 (64 3190) z prosince 2000.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz