ICS 13.030.01

ČSN P

CEN/TS 15364 

83 8018

Srpen 2015 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Charakterizace odpadů – Zkoušky vyluhovatelnosti –
Zkouška kyselinové a zásadové neutralizační kapacity

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz