ICS 23.140; 75.180.01

ČSN

EN ISO 10439-3 

45 1312

Srpen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace
pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem –
Část 3: Integrované převodovky odstředivých kompresorů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN ISO 10439-1 (45 1312) ze srpna 2015, ČSN EN ISO 10439-2 (45 1312)
ze srpna 2015 a ČSN EN ISO 10439-4 (45 1312) ze srpna 2015 nahrazuje ČSN EN ISO 10439 (45 1312) z kvězna 2003.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz