ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.20; 23.040.45; 91.140.60 Červen 2015

Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Návod pro klasifikaci a navrhování

ČSN
ISO 10508

64 6477

Plastics piping systems for hot and cold water installations – Guidance for classification and design

Systèmes de canalisations en plastique destinés aux installations d’eau chaude et froide – Lignes directrices
pour la classification et la conception

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 10508:2006. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 10508:2006. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma uvádí návod pro klasifikaci a navrhování tlakových potrubních systémů z plastů pro rozvody horké a studené vody, které jsou sestaveny z trubek z plastů a tvarovek z plastů nebo kovů.

Norma zavádí klasifikační systém pro běžné provozní podmínky pro tlakové rozvody horké a studené vody. Jsou zde uvedeny podklady pro hodnocení a návrh trubek z termoplastů a příslušných tvarovek s ohledem na provozní charakteristiky systému.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 7686 zavedena v ČSN EN ISO 7686 (64 3110) Plastové trubky a tvarovky – Stanovení neprůhlednosti

ISO 9080 zavedena v ČSN EN ISO 9080 (64 6401) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace

ISO 12162 zavedena v ČSN EN ISO 12162 (64 3100) Materiály z termoplastů pro tlakové trubky a tvarovky – Klasifikace, označování a konstrukční (výpočtový, návrhový) koeficient

ISO 13760 zavedena v ČSN EN ISO 13760 (64 3174) Plastové tlakové trubky pro dopravu tekutin v podzemí – Minerovo pravidlo – Metoda výpočtu kumulativního poškození

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a.s., IČ 47910381, Ing. Jarmila Kučerová

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz