ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.60 Červenec 2015

Inteligentní dopravní systémy – Architektura systémů, taxonomie a terminologie – Využití XML v normách ITS, datových registrech a datových slovnících

ČSN
ISO 24531

01 8202

 

Intelligent transport systems – System architecture, taxonomy and terminology – Using XML in ITS standards, data registries and data dictionaries

Systèmes intelligents de transport – Architecture, taxinomie et terminologie des systèmes – Usage de XML dans
les normes, registres de données et dictionnaires de données, en ITS

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 24531:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 24531:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 24531 (01 8202) ze září 2008.

Anotace obsahu

Tato norma je pomůckou pro vývojáře a uživatele norem inteligentních dopravních systémů (ITS), kteří chtějí používat jazyk XML. Poskytuje konzistentní definice pravidel a reference pro používání XML v rámci systémů ITS. Rozsah této normy specifikuje konzistentní pravidla a reference pravidel za účelem vytvoření rámce pro využití při zavádění aplikací na bázi XML v ITS a zejména při specifikování XML v normách ITS, datových registrech ITS a datových slovnících ITS. V této normě je rovněž uveden návod a příklady používání XML v ITS a rozpracování XML v rámci definice ASN.1 dat požadované normou ISO 14813-6 a ISO 14817.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti normě ISO 24531:2006 došlo k technické revizi kapitoly 7.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 14812:1999 nezavedena

ISO 14817:2002 zavedena v ČSN ISO 14817:2011 (01 8204) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Požadavky na centrální datový registr ITS a datový slovník ITS

ISO/IEC 19501:2005 nezavedena

W3C Recommendation, Extensible Mark-up Language (XML) 1.0 (Fifth Edition), 26 November 2008 nezavedeno

W3C Recommendation, Namespaces in XML 1.0 (Second Edition), 16 August 2006 nezavedeno

W3C Recommendation, XML Schema Part 1: Structures (Second Edition), 28 October 2004 nezavedeno

W3C Recommendation, XML Schema Part 2: Datatypes (Second Edition), 28 October, 2004 nezavedeno

W3C Recommendation, XML Linking Language (XLink), Version 1.0, 27 June 2001 nezavedeno

W3C Recommendation, XSL Transformations (XSLT), Version 2.0, 23 January 2007 nezavedeno

OASIS, Code List Representation (Genericode), Version 1.0, December 2007 nezavedeno

OASIS, Context/value association using genericode 1.0, April 2010 nezavedeno

ISOC, RFC 5141:2008 nezavedeno

Souvisící ČSN

ČSN ISO 14813-6:2011 (01 8200) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Model referenční architektury pro obor ITS – Část 6: Prezentace dat v ASN.1

ČSN ISO/IEC 8825-4:2012 (36 9635) Informační technologie – Pravidla kódování ASN.1: Pravidla kódování XML (XER)

ČSN ISO/IEC 8825-5:2012 (36 9635) Informační technologie – Pravidla kódování ASN.1: Mapování definic schématu W3C XML do ASN.1

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. – CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s KPM CONSULT, a.s., Ing. Miloslav Věžník

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz