ICS 91.100.60

ČSN

EN 16012+A1 

73 0341

Srpen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelné izolace budov – Reflexní izolační výrobky –
Stanovení deklarovaných tepelných vlastností

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16012 (73 0341) ze srpna 2012.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz